KR1 realizuje 800 tys. USD w ciągu 4 miesięcy z wpływów

KR1 realizuje 800 tys. USD w ciągu 4 miesięcy z wpływów z tytułu akwizycji Polkadota (DOT)

KR1 planuje utrzymać zdecydowaną większość swojej pozycji DOT, aby kontynuować generowanie przychodów z działalności w przyszłości.

Spółka inwestycyjna KR1, Blockchain and crypto-asset, ogłosiła dziś aktualizację przychodów z działalności akwizycyjnej na Polkadocie (DOT). Spółka KR1 wygenerowała kolejne 141.564,69 DOT od ostatniej aktualizacji wyceny akcji w sierpniu 2020 r., z których wszystkie Bitcoin Rush zostały sprzedane po średniej cenie 5,63 USD za DOT, realizując 796.942,58 USD.

KR1 zrealizowała ponad 194.631,69 DOT z akwizycji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, od momentu przejścia Polkadota na sieć „Proof-of-Stake“ 18 czerwca 2020 roku. Obecnie KR1 zrealizowała całość wygenerowanych zysków z akwizycji DOT, co dało firmie łącznie 991 745,54 USD netto.

Strategia ta doprowadziła do bardziej korzystnej

Zespół KR1 przyjmuje długoterminową perspektywę ceny DOT, realizując strategię, w której w przypadku presji na cenę aktywów i poniżej pewnego progu cenowego, spółka nie będzie likwidować nabytych pakietów akcji i odkłada ich realizację do czasu ożywienia na rynku. Strategia ta doprowadziła do bardziej korzystnej średniej zrealizowanej ceny 5,63 USD za DOT dla tej aktualizacji dochodów Polkadota z akwizycji, w porównaniu do średniej dziennej ceny 4,67 USD za DOT, gdyby firma sprzedała swoje zyski na bazie dziennej.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia łączny stan posiadania żetonów Polkadota przez KR1 wynosi 3.498.842,45 DOT po zrealizowaniu wszystkich yieldów akcyjnych.

„Zdrowy przepływ przychodów z gier bez nakładów inwestycyjnych pozwala nam w pełni wykorzystać rosnące emocje na rynkach aktywów cyfrowych. Po raz kolejny udało nam się osiągnąć bardzo dobre średnie ceny za realizację strategii „staking yields“ w warunkach rynkowych. Rozmach w ekosystemie Polkadota jest bardzo zachęcający, z dużym wzrostem udziału społeczności i nowymi funkcjami, takimi jak „aukcje spadochronowe“ Polkadota i komunikacja między łańcuchami, które zbliżają się do wydania“.